Politica privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) pentru website-ul hyperbuilt.ro

 1. Introducere

Această Politică privind protecția datelor cu caracter personal („Politica GDPR”) descrie modul în care SC Hyperbuild PC SRL colectează, utilizează și protejează datele cu caracter personal pe website-ul hyperbuilt.ro în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) și legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor.

 1. Date cu caracter personal colectate

În timpul utilizării website-ului nostru, putem colecta următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Nume și prenume
 • Adresă de email
 • Număr de telefon
 • Adresă poștală
 • Informații de plată (de exemplu, card de credit/debit)
 • Alte informații pe care le furnizați voluntar prin intermediul formularelor de contact sau prin corespondența cu noi
 1. Scopul colectării și utilizării datelor cu caracter personal

Colectăm și utilizăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Procesarea și livrarea comenzilor dvs.
 • Comunicarea cu dvs. în legătură cu solicitările, întrebările și plângerile dvs.
 • Furnizarea de asistență și suport clienți
 • Gestionarea contului dvs. și a interacțiunilor dvs. cu website-ul nostru
 • Îmbunătățirea și personalizarea experienței dvs. pe website-ul nostru
 • Respectarea obligațiilor legale și reglementărilor aplicabile
 1. Temelii legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe una sau mai multe temeiuri legale prevăzute în GDPR, inclusiv:

 • Executarea unui contract încheiat cu dvs.
 • Consimțământul dvs. explicit pentru anumite activități de prelucrare
 • Interesele noastre legitime în desfășurarea afacerii noastre și îmbunătățirea serviciilor noastre
 • Respectarea obligațiilor legale aplicabile
 1. Transferul datelor cu caracter personal

În anumite situații, putem transfera datele dvs. cu caracter personal către terțe părți, inclusiv furnizori de servicii, în scopul îndeplinirii obiectivelor menționate anterior. Asigurăm că toate transferurile de date sunt efectuate în conformitate cu prevederile GDPR și că luăm măsuri adecvate pentru protejarea datelor dvs. cu caracter personal.

 1. Păstrarea datelor cu caracter personal

Păstrăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, conform legislației aplicabile în materie de păstrare a datelor. După încetarea scopurilor, vom șterge sau anonimiza datele dvs. într-un mod care să nu mai permită identificarea dvs. personală, cu excepția cazului în care există o obligație legală de păstrare a acestora.

 1. Drepturile dvs. în ceea ce privește datele cu caracter personal

În conformitate cu legislația privind protecția datelor, aveți anumite drepturi referitoare la datele dvs. cu caracter personal. Aceste drepturi includ:

 • Dreptul de acces și rectificare a datelor cu caracter personal
 • Dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal
 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal
 • Dreptul de a retrage consimțământul, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ

Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru orice întrebări sau nelămuriri referitoare la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați prin adresa de email contact@hyperbuild.ro.

 1. Măsuri de securitate

Luăm măsuri de securitate adecvate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, pierderii, modificării sau divulgării acestora. Implementăm practici și proceduri tehnice și organizaționale pentru a asigura securitatea datelor și pentru a minimiza riscurile de securitate.

 1. Actualizări ale Politicii GDPR

Ne rezervăm dreptul de a actualiza sau modifica această Politică GDPR în orice moment. Orice modificări vor intra în vigoare imediat după publicarea lor pe website-ul nostru. Utilizarea continuă a website-ului nostru după modificarea Politicii GDPR reprezintă acceptarea dvs. a acestor modificări.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată și pentru utilizarea website-ului hyperbuilt.ro!